HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Bước 1: Chọn tab [Góp ý Luật Đất đai] -> hiển thị thông tin “Dự thảo Luật Đất đai 2022”

Bước 2: Tại mục “Dự thảo Luật Đất đai” người dân mở từng chương và trong các chương có các điều.

Ví dụ: người dân muốn góp ý kiến tại điều 79 chương VI thì di chuyển chuột tới điều muốn góp ý.

Sau đó nhấn chọn điều 79, hệ thống hiển thị thông tin và giao diện sau:

Bước 3: Nhập thông tin góp ý vào [Nội dung góp ý]

Chú ý: Tại đây người dân có thể góp ý nhiều điều trong Luật Đất đai sửa đổi

Bước 4: Sau khi nhập nội dung góp ý, tại đây sẽ có hai lựa chọn:

Nhấn nút [Lưu góp ý]  để lưu ý kiến, lúc này ý kiến được lưu tại ý kiến góp ý.

Nhấn nút [Gửi tất cả góp ý] lúc này ý kiến sẽ được gửi đi và được hiển thị trong “Danh sách ý kiến đã tham gia”.

Tại đây nhập thông tin Người dân/ Doanh nghiệp/ Bộ, ngành/ Địa phương:

  • Họ tên: Nhập thông tin họ tên
  • Email: Nhập thông tin email người tham vấn
  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại người tham vấn
  • Nhận OTP qua: Chọn số điện thoại hoặc email
  • Tỉnh/Thành phố: Chộn tỉnh thành phố
  • Quận/Huyện: Nhập địa chỉ quận/huyện
  • Xã: Nhập địa chỉ xã
  • Địa chỉ: Nhập địa chỉ người tham vấn

Bước 5: Nhấn nút [Gửi thông tin]  hệ thống hiển thị giao diện người dùng nhập mã OTP để xác thực để hoàn thành ý kiến.